Privacy- en marketingbeleid

Persoonsgegevens die we verzamelen

Wij verzamelen gegevens om efficiënt te kunnen werken en je de beste ervaringen met onze producten en diensten te kunnen bieden. Je geeft een aantal van deze gegevens (optioneel) rechtstreeks aan ons door wanneer je contact met ons opneemt via het contact- of opt-in formulier.

Gegevens die wij verzamelen via de website:

Contactgegevens: 

  • Voornaam
  • E-mailadres
  • Eventuele voorkeuren

Waarvoor gebruiken we deze persoonsgegevens?

De persoonlijke informatie die je ons verstrekt, kan worden gebruikt om onze relatie met je te beheren.  

We gebruiken je persoonlijke gegevens ook voor marketingdoeleinden, maar enkel als je daar uitdrukkelijk akkoord voor gegeven hebt (door het desbetreffende vakje aan te klikken).

Je kunt op elk moment verzoeken dat we stoppen met het sturen van communicatie, e-mails of andere correspondentie. Dit kan zonder motivering en gratis door contact op te nemen met het kantoor via e-mail of onderaan een ontvangen e-mail op de link “uitschrijven” te klikken.

Hoe lang houden we de persoonsgegevens bij?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan wat strikt noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren die in deze privacyverklaring worden uiteengezet. Alle data wordt opgeslagen in ons CRM-pakket. Alle draagbare toestellen die je gegevens bevatten, zijn versleuteld en kunnen op afstand worden gewist.

Overdracht van gegevens aan derden

Jouw gegevens worden alléén aan derden doorgegeven indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In elk ander geval worden gegevens niet doorgegeven aan derden zonder uw voorafgaande actieve goedkeuring.

Verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers

Je gegevens kunnen door alle medewerkers van ons kantoor verwerkt worden in het kader van het uitvoeren van hun taken. De verantwoordelijkheid van de verwerking valt ten laste van de statutair aangeduide zaakvoerders van het bedrijf.

Websitebezoek

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging van gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek– en klikgedrag op de website.

Wij gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Wij geven Google geen toestemming om via ons verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Veiligheid van jouw persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen op een zodanige manier dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de nationale en Europese wetgeving.

Uw rechten

Recht van toegang en inzage

Je heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van jouw persoonsgegevens maken.

Recht van verbetering, verwijdering en beperking

Je hebt steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. Je mag eveneens vragen om de verwerking van je Persoonsgegevens te beperken.

Recht van verzet

Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.

Recht van vrije gegevensoverdracht

Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

Recht van intrekking van de toestemming

Wanneer de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschikt je over het recht om deze toestemming in te trekken.

Recht om klacht in te dienen

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email: commission@privacycommission.be.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website en onze diensten. Wij behouden het recht deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen of te actualiseren.

Wanneer wij wijzigingen aan deze verklaring openbaar maken, veranderen wij de datum van de “laatste update” van de verklaring. Bij belangrijke wijzigingen, zullen wij dit op onze homepage vermelden. Niettegenstaande raden wij je aan om onze privacyverklaring periodiek door te lezen.

Vragen en feedback

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, kan je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Ons adres: Achturenplein 1, 2845 Niel, België
Ons telefoonnummer: +32 486 29 74 09
Ons e-mailadres: kim@kimmarivoet.be

Processing...